Wordt ook vriend van de Kajuitzangers en ontvang gratis onze CD !!

Vrienden van de Kajuitzangers tonen hun interesse en betrokkenheid en ondersteunen Zeemanskoor “De Kajuitzangers”.
 U bent al vriend van “De Kajuitzangers” voor een minimale jaarlijkse bijdrage van € 10,00.
Maak € 10,- over op rekening NL77 RABO 0354 6380 41 ten name van “De Kajuitzangers”, onder vermelding van “Vriend van de Kajuitzangers”.

Meldt u dan aan via onderstaand formulier compleet in te vullen.

Vergeet niet uw adresgegevens erbij te vermelden, u ontvangt dan per omgaande onze laatste CD.

Vrienden van de Kajuitzangers

4 + 11 =

error: Content is protected !!